Uslovi korišćenja

Korišćenjem i pristupanjem veb sajtu iSTEE.net vi ste saglasni odredbama Uslova korišćenja i Politike privatnosti koji su sastavni deo ovog sadržaja.

Pročitajte pažljivo Uslove korišćenja pre bilo kakvog pristupanja ili korišćenja veb sajta. Ako niste saglasni sa ovim dokumentima molimo vas da ne pristupate sadržaju ovog internet sajta.

Kršenje bilo koje odredbe Uslova korišćenja rezultira će trenutnim uskraćivanjem vaših usluga.

Opšte odredbe

Saglasni ste da ne reprodukujete, umnožavate, kopirate, prodajete ili na drugi način eksploatišete u celosti ili delimično bilo koji deo objavljenog sadržaja bez predhodnog pismenog odobrenja vlasnika sadržaja.

Tačnost podataka

Ova veb stranica može sadržati određene istorijske informacije. Istorijske informacije nisu uvek aktuelne i tačne.

Objavljeni sadržaj koristite na sopstvenu odgovornost bez bilo kakvih garancija.

Sadržaj objavljen na veb sajtu može sadržati određene tehničke, tipografske i druge greške. iSTEE.net ne garantuje da je objavljeni materijal bez greške. iSTEE.net može izmeniti sadršaj u bilo koje vreme, bez predhodne najave. Izmena sadržaja nije obaveza vlasnika.

Korisnik je dužan da da potpune, tačne i pouzdane podatke o sebi i/ili porudžbini. Korisnik je saglasan da bzo izmeni lične podatke nakon bilo kakve promene i to ime i prezime, email adresu i adresu, poštanski broj, naselje, državu i broj telefona.

iSTEE.net može ukloniti nalog ili porudžbinu zbog neadekvatne upotrebe.

Izmene

iSTEE.net može izmeniti ovaj dokument u bilo koje vreme bez najave. Korišćenjem ovog veb sajta saglasni ste da uslovi korišćenja podležu trenutno važećoj verziji dokumenta.

Sadržaj veb strane je takođe podložan izmenama bez predhodne najave.

iSTEE.net takođe može izmeniti cene ili ukinuti proizvode i usluge bez predhodne najave.

Proizvodi i usluge

Opisi i fotografije proizvoda i usluga su okvirni i ne moraju odražavati stvarno stanje zbog promena koje mogu nastati iz raznih razloga.

Neki proizvodi i usluge su dostupni isključivo poručivanjem sa veb sajta preko interneta.

iSTEE.net ima isključivo pravo, ali ne i obavezu da ograniči prodaju bilo kojoj osobi ili regionu. Bilo koja ponuda proizvoda i usluga je nevažeća tamo gde je to zabranjeno. Korisnik je dužan da zna da li su proizvod ili usluga zabrnjeni u njegovoj regiji i veb sajt ne snosi posledice zbog toga niti je dužan da nadoknadi troškove korisniku.

iSTEE.net ne garantuje da će proizvod i usluga ili drugi materijal zadovoljiti očekivanja korisnika.

Korisnički komentari

Svi komentari su potpisani.

iSTEE.net ne toleriše komentare koji krše bilo kakva prava drugih. Najstrožije je zabranjeno koristiti u komentarima nezakonit sadržaj ili sadržaj koji vređa druge. Takvi komentari će biti obrisani a korisnički nalog obrisan. Korisnik koji je napisao komentar je isključivo odgovora za njegov sadržaj i tačnost. iSTEE.net ne preuzima nikakvu odgovornost za komentare korisnika.

Odgovornost i garancija

U slučaju oštečenja kupljenog proizvoda u toku dostave iSTEE.net će nadoknaditi kupcu samo vrednost proizvoda ali ne i troškova transporta.

Nastala šteta će biti nadoknađena jedino ako je porudžbina bila dostavljena kurirskom šlužbom koju je izabrao prodavac (Pošta Srbije PostExspress) ili direktnom isporukom.

Da bi garancija bila uvažena kupac mora pružiti jasan dokaz o nastaloj šteti u roku od jednog sata od prvog pokušaja isporuke robe.

Ako je vidno i jako oštećen paket u kom se roba nalazi potrebno je obavestiti kurirsku službu i kupac ne treba preuzeti paket.

Isporuka

Sve porudžbine se pakuju u odgovarajuče kutije, dobro žaštićene. Ako je potrebno zbog vremenskih uslova kutija se dodatno izoluje. Na osnovu dogovora pošiljka može biti kasnije poslana zbog vremenskih uslova koji ne dozvoljavaju bezbednu isporuku.

Trenutno žive životinje isporučujemo samo na teritoriji Srbije. Za isporuku van Srbije kupac sam organizuje isporuku. Ostale proizvode isporučujemo i van Srbije na odgovornost poručioca

Kontakt

Ako uočite neke nepravilnosti na veb sajtu, imate nedoumice u vezi ovih uslova korišćenja ili uočite njihovo kršenje možete nas kontaktirati ovde ili pozivanjem broja: +381 64 1704058.