Politika privatnosti

Korišćenjem i pristupanjem veb sajtu iSTEE.net vi ste saglasni sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja koji su sastavni deo ovog sadržaja.

Ako niste saglasni sa ovim dokumentima molimo vas da ne pristupate sadržaju ovog internet sajta.

Politika privatnosti se odnosi na upravljanje ličnim podacima koje ovaj veb sajt prikuplja kada ga koristite i/ili druge njegove usluge. Ova Politika privatnosti se ne odnosi ne ponašanje drugih kompanija koje nisu pod kontrolom vlasnika veb sajta.

Prikupljanje i korisćenje informacija

iSTEE.net prikuplja lične podatke korisnika koji su se registrovali na ovom veb sajtu. Da bi ste koristili ovaj veb sajt nije neophodno da se registrujete. Registracija pruža dodatne mogućnosti.

Da bi ste se registrovali morate popuniti ime, prezime, i email adresu u formularu za registraciju. Kada se registrujete i prijavite na veb sajtu niste više anonimni korisnik. Ako poručite robu i/ili usluge morate popuniti još i adresu, naselje, poštanski broj i broj telefona.

iSTEE.net takođe automatski prikuplja i beleži informacije iz vašeg pregledača i veb strana koje ste posetili.

Prikupljene informacije služe:

iSTEE.net ne objavljuje izveštaje koji prikazuju lične podatke o korisniku.

Razmena i objavljivanje informacija

iSTEE.net neće nikom i nikad prodati ili iznajmiti lične podatke korisnika.

Neke informacije moramo da podelimo sa kurirskim službama u svrhu dostave tražene robe.

Kolačići (Cookies )

iSTEE.net može postaviti i pristupati kolačićima na korisnikovom računaru. Ova omogućava bolje korisničko iskustvo.

iSTEE.net dozvoljava kompanijama koje upravljaju oglašavanjem (npr. Gogle, AliExpress, Amazon,...) da na nekim stranama postave i pristupaju kolačićima na korisnikovom računaru. Te druge kompanije koriste njihove kolačiće koji su predmet njihovih Politika privatnosti. Oglašivači i druge kompanije nemaju pristup kolačićima ovog veb sajta.

Izmena i uklanjanje korisnikovog naloga

iSTEE.net omogućava korisniku da izmeni lične podatke u registrovanom nalogu. Ako želite da ukonite nalog kontaktirajte nas us.

Sigurnost

Korisnički nalog je zaštićen šifrom zbog vaše bezbednosti. Zbog bezbednosti šifra treba da je dugačka bar 6 karaktera i poželjno je da sadrži velika i mala slova i brojeve. Korisnički nalog je dostupan samo korisniku koji zna šifru.

Izmena Politike privatnosti

iSTEE.net može izmeniti ovaj dokument. Ukoliko se naprave suštinske promene na ovom dokumentu a u vezi korišćenja ličnih podataka korisnika izmene će biti dostavljene korisniku na email ili objavom na veb sajtu.